2018 | 09 | 04.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Goodworks rendezvény a projektben való részvétel előnyeinek bemutatásáért

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projektjét, melynek célja a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen.
A projekt részeként szeptember 4-én megrendezett esemény a projektbe való bekapcsolódás előnyeire szerette volna felhívni azon nyíregyházi vállalkozások figyelmét, akik még nem vették igénybe a paktum projekt által nyújtott lehetőségeket.

A projekt működési kereteinek bemutatását követően a projekt keretében alakult Paktumiroda munkatársa kitért az előkészítési és megvalósítási szakaszban elvégzett tevékenységekre, az eddig elért eredményekre. A 2017. augusztusában indult megvalósítási szakasz óta a csaknem 300 munkáltató által benyújtott munkaerőigény közel 200 esetben eredményezett támogató döntést és tette ezáltal lehetővé a paktum projekt által nyújtott támogatások igénybevételét.

Az aktuális munkaerőpiaci helyzetről és a projekt keretében igénybe vehető támogatási lehetőségekről részletesebben a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezető helyettese tájékoztatta a vendégeket.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormányhivatal konzorciumi partnerként, összhangban a projekt céljával, törekszik a munkaerőpiaci helyzet kiegyensúlyozására, a keresleti és kínálati oldal összehangolására.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információkat találnak a www.nyiregyhazipaktum.hu oldalon, vagy a Paktumiroda munkatársaival felvehetik a kapcsolatot a paktumiroda@nyiregyhaza.hu e-mail címen.

2018 | 05 | 23.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001


Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum a szociális gazdaság szolgálatában

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projektjét, melynek célja a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen.

A projekt részeként került sor május 23-án a szociális gazdaság témájában megrendezett szakmai (goodworks) rendezvényre, amelynek keretében a résztvevők szakértői előadások és pódiumbeszélgetés révén átfogó képet kaphattak a társadalmi vállalkozásokról, azok sikeres működéséről és a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepéről.

A résztvevők vállalkozásfejlesztési szakértő segítségével megismerhették mi a társadalmi vállalkozás, mi a különbség a szövetkezetek és nem-szövetkezetek között, hogyan történik az „én-márka építés” elméletben és gyakorlatban, hogyan lehet hatékony a kommunikáció.

A következő előadásban a jelenlévők röviden hallhattak a vállalkozási formákról, a siker gyakorlati ismérveiről – úgymint piacképesség, termékfejlesztés, marketing és értékesítés -, valamint jó és rossz példák kerültek bemutatásra.

Az előadásokat követően a rendezvényen sor került egy pódiumbeszélgetésre is, melynek során sikeres társadalmi vállalkozások kaptak lehetőséget tevékenységük, napi kihívásaik bemutatására, valamint megvitatták, mitől „társadalmi” a vállalkozás, hogyan kell jól megválasztani a piaci célcsoportot, milyen eszközökkel, módszerekkel lehet eredményes a piacra jutás, miből kell finanszírozni a marketinget, a brandinget és a kommunikációt, illetve hogy milyen szerepet töltenek be a társadalmi vállalkozások a helyi gazdaságfejlesztésben.
Az eseményen kiállítás is teret kapott, ahol a szociális gazdaságban működő szervezetek termékeivel ismerkedhettek a vendégek.

2017 | 11 | 17.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001


Toborzórendezvény a foglalkoztatás bővítéséért Nyíregyházán

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum azon potenciális munkáltatók körét kívánta megszólítani ezzel az eseménnyel, amelyek a nyíregyházi gazdasági élet kiemelten aktív szereplői. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormányhivatal konzorciumi partnerként, összhangban a projekt céljával, törekszik a munkaerőpiaci helyzet kiegyensúlyozására, a keresleti és kínálati oldal összehangolására. Ennek megfelelően november 17-én toborzórendezvényt tartottak a megyeszékhelyen a helyi vállalkozások vezetőinek.

Az eseményen a vezetői köszöntőket követően a projekt keretében alakult Paktumiroda vezetője bemutatta a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt célcsoportját, keretrendszerét és szervezeti felépítését, továbbá beszámolt a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában eddig elvégzett tevékenységekről. A munkaerőpiac helyzetéről és a projekt keretében igénybe vehető támogatási lehetőségekről a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője tájékoztatta a vendégeket. Az előadók sorát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési referense zárta, aki a kamara szakképzési tevékenyégét ismertette a jelenlévőkkel. A prezentációban szó esett többek között a tanulói szerződésekről, gyakorlati képzőhelyekről és a pályaorientációról.

A cégvezetőknek lehetőségük volt jelezni a vállalkozásaik számára legfontosabb igényeket, elvárásokat, a munkahelyteremtés feltételeit. A paktumszervezet célja, hogy a támogatások igénybevételével hozzájáruljanak a cégek sikeres működéséhez.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információ kérhető:

Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

2017 | 10 | 05.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Sor került a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt goodworks rendezvénysorozatának első eseményére.

Az április végén aláírt együttműködési megállapodásban vállaltaknak megfelelően a paktumszervezet tagjai együttműködnek a helyi munkaerőpiaci szereplők közötti partnerség erősítésében, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása és ezáltal a kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet megteremtése érdekében.

A cél továbbra is egy olyan jól működő és széles körű partnerség megvalósítása, amely hosszú távon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira, miszerint a munkaerőhiány - és túlkínálat egyidőben van jelen Nyíregyházán: míg a munkáltatók részéről jelentős igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt, a regisztrált álláskeresők szakképzettsége nem mindig felel meg elvárásaiknak.

Ennek jegyében ültek egy asztalhoz a szakképzést nyújtó oktatási intézmények és Nyíregyháza legjelentősebb nagyvállalatai, ahol egy interaktív beszélgetés keretében közösen volt alkalmuk véleményt cserélni arról, hogyan lehetne erősíteni a szakképzés és a vállalati szféra közötti kapcsolatot, milyen információkkal tudják egymás működését támogatni illetve milyen módon tudnak a cégek segíteni, hogy a diákok jobban megismerjék a munkaerőpiaci elvárásokat és lehetőségeket.

A nagyvállalatok delegáltjai hasznosnak tartanák egy hírlevél szolgáltatás elindítását, a résztvevők hangsúlyozták továbbá a pályaorientáció és a gyakorlatorientált képzések fontosságát.

A megvalósítási szakaszba lépett projektben megkezdődött a munkáltatói igények felvétele, a képzések indítására illetve a támogatott foglalkoztatásra irányuló megkeresések folyamatosan érkeznek a Paktumirodába.

A projekt célcsoportjával, az igénybe vehető támogatásokkal és az igénybejelentés módjával kapcsolatban további információ kérhető:

Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza 2016. | 12. | 16.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDÖTT A „NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM” CÍMŰ PROJEKT NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közreműködésével.

A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.

A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba min. 1408 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő (közülük 275 fő képzésen is részt fog venni).

A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 401 fő.

A program keretében 2016. novemberében létrejött a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az egész rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek szintén bemutatásra kerülnek majd az érdeklődők számára.

További információ kérhető:

Puskás Ildikó Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Hírlevél feliratkozás

esza