az alábbi munkakör betöltésére:

 
Munkakör megnevezése: 1 fő Paktumiroda munkatárs
A jogviszony időtartama: határozott időre
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14. (Technológia Transzfer Központ)
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 • Paktumiroda működtetésében való részvétel,
 • Működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása,
 • Partnerségi projekt folyamat dokumentálása,
 • Projektzáráshoz minősítés megszerzése,
 • Figyelemfelkeltés,
 • Szakmai háttérszerep,
 • Paktumok szakmai támogatása (ernyőszervezeti szerep),
 • Kapcsolattartás a projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködőkkel és releváns munkaerő-piaci szereplőkkel,
 • Felmerülő munkáltatói igények fogadása és feldolgozása,
 • Paktum partnerség építés: részvétel partnerségi rendezvények szervezésében,
 • A projekt megvalósításához szükséges személyi, infrastrukturális és tárgyi feltételek közvetett biztosítása,
 • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, intézményekkel, Irányító hatósággal,
 • Részvétel a projekt szakmai kapcsolatainak formális működtetésében, a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság képviselőinek fogadása,
 • Kapcsolattartás, egyeztető fórumok generálása a projektbe bevonni kívánt partnerekkel,
 • Biztosítja az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók nyilvántartását,
 • Segíti a Paktumiroda vezető munkáját, emlékezteti őt az ütemterv szerinti feladatokra,
 • Felel a feladatkörében lévő feladatok határidőben történő végrehajtásáért, pénzügyi keretek betartásáért,
 • A paktumiroda vezető koordinációja mellett részt vesz a foglalkoztatási fórumok, valamint az Irányító Csoport ülések megszervezésében és előkészítésében.
 
Bérezés és juttatások: kiemelt bérezés és egyéb béren kívüli juttatás
Pályázati feltételek:  
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskola szintű diploma
 • adminisztrációs, dokumentációs és pénzügyi feladatok elvégzésében szerzett tapasztalat,
 • felhasználó szintű számítógépes ismeret (Word, Excel stb.)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • kiváló problémamegoldó képesség, szervezőképesség
 • önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés
 • lendületes, motivált, céltudatos személyiség
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás
A munkakör betöltésének időpontja legkorábban: 2020. 04. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.12.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Személyesen, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Emberi Erőforrás Menedzsment 131. iroda (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.03.25.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum honlapja: www.nyiregyhazipaktum.hu

Kapcsolat

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum

Paktumiroda elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. szám 1. emelet

Hírlevél feliratkozás

esza